ÇINAR İNŞAAT 0212 540 16 16 | 0505 577 34 60
News

Kaplıca Tesisleri

Kaplıca Tesisleri

Kaplıca Tesisleri

Kanal Türk’te yayınlanan Dr.Ender Saraç’la Sağlıklı Günler programına 22.12.2012 günü konuk olan Prof. Dr.M.Zeki Karagülle Kaplıcalar ve Kaplıca tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.

sarot termal,sarot termal vadi,sarot palace,sarot country,

sarot termal otel,sarot termal palace,sarot termal country

Sarot,

Sarot Termal,

Sarot Termal Vadi,

Sarot Palace,

Sarot Country,

Sarot Termal Palace,

Sarot Termal Country,

Sarot Otel,

Sarot Termal Park,

Sarot Termal Otel,

Bolu Termaller,

Bolu Termal Tesisler,

Termal Tesisler,

Termal Oteller,

Kaplıca,

Kaplıcalar,

Kaplıca Tesisleri,

Kaplıca Otelleri,

Sarot Kaplıcaları,

sarottermal,sarottermalcountry,sarottermalpalace,thermal,

resort,sarottermal,sarotcountry,sarotpalace,sarottermalvadi,

Alternatif tatil,

Alternatif tatil yerleri,

Alternatif oteller,

Aile tesisleri,

Aile otelleri,

Ailecek Gidilecek Yerler,

Aileyle Tatil,

Ailece Tatil,

Aileye Özel Tatil Yerleri,

mutaassıp tatil,mutaassıp tatil yerleri,bolu tatil,İslami tatil,İslami tatil yerleri,lüks tatil,lüks oteller,sarot palas,sarot resimler,sarot termal fiyatlar,sarot termal kiralık devremülk,kiralık devremülk,devremülk satış firması,sarot termal ana bayi,sarot termal merkez ofis,sarot termal ulaşım,sarot palace ulaşım,sarot country ulaşım,sarot palace fiyatlar,sarot country fiyatlar,termal tedavi tesisleri,termal tedavi yerleri,kaplıca tedavisi,termal tedavi otelleri,kaplıca tedavi yerleri,bayanlara özel havuz,aileye özel havuz,bayanlar için havuz,sarot termal en uygun fiyatlar,devremülk tesisleri,termal devremülkler,sarot termal devremülkleri,Mudurnu devremülk,Mudurnu termal,babas kaplıcaları,babas termal,sarot termal evler,termal evler,villa devremülk,dublex devremülk

sarot termal,sarot termal vadi,sarot palace,sarot country,

sarot termal otel,sarot termal palace,sarot termal country

Banyo olarak kullanıldığında hemen hemen bütün kaplıcalar romatizmal hastalıklara iyi gelir

İltihaplı romatizmalar söz konusuysa ege suları iyi gelir.

Ankilozen Sponglit için ( Kalça ve Omurga kireçlenmeleri) Radol (Radyoaktifli kaplıcalara gidebilirsiniz. Radyoaktifli kaplıcalar olarak Nevşehir Kozaklı, Çanakkale Ezine Kestanbol kaplıcaları öne çıkmaktadır. Erzurum Pasinler ile Balıkesir kapekler kaplıcalarıda bu gruba girmektedir.

Eklem Hastalığı Kireçlenmelerde Türkiye’deki her kaplıcaya gidebilirsiniz. Eklem ve kas sorunları bir aradaysa çamur ve su tedavisi yapılmalı.

Yer altından su çıkıyorsa sağlığımız için en temel 6 minareli mutlaka içeriyordur. Bunlar Sodyum, kalsiyum, mağnezyum, klorür, bikarbonat, sülfat tır ve ciltten emilerek fayda sağlarlar.

Varisi olanlar Türkiye’deki her hangi bir kaplıcaya gidebilirler ancak banyo uygulamasında sıcaklığın 36 dereceyi geçmemesi gerekiyor.

Şeker hastalığında kaplıca yararlı olabilir. Yüksek şekeri düşürüyor.düşük şekeri normale çıkarıyor.
İlaç hele hele insilün kullanılıyorsa bu dozlar doktor tarafından ayarlanmalı.

Hipertansiyon hastaları kaplıca tedavisinden yararlanıyor.Yüksek tansiyon değerleri düşüyor.

Kaplıcalar Bel ağrısı, bel fıtığı ve boyun fıtığınada faydalı.
Kanser hastaları bütün müdahaleler yapıldıktan sonra kaplıcalara gidilmeli

Kimler Kaplıcaya gitmemeli ?
Hamileleiğin ilk ve son 3 ayında kaplıcaya gidilmemeli
O anda akut enfeksiyonu olanlar, Ateşli durumda olanlar, antibiyotik kullananlar kaplacaya gitmemeli

Kaplıcadan yaralanma süresi ne kadardır ?
Kaplıca yararlanma süresi; 7-10-15-3 hafta olmalı Bu süreye doktor karar vermeli.

Kaplıca Yönetmeliğinde geçen ve bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olan deyimlerden;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı,
b) Kaplıca: Kaplıca tedavisinin uygulandığı ortamları,
c) Doğal Tedavi Unsuru: Kaplıca tedavisinde kullanılan toprak, yeraltı ve deniz kaynaklı mineralli sular, gazlar, peloidler (çamurlar) ve iklimsel unsurları,
d) Kaplıca Tedavisi: Doğal tedavi unsurlarının yöredeki iklim olanakları ve gerekli görülen diğer tedaviler ile birlikte kür tarzında uygulandığı bir tedavi sistemini,
e) Kür: Tedavi etkeninin belli dozda, seri halde, düzenli aralıklarla, belli sürelerle tekrarlanarak verilmesi ile uygulanan tedavi yöntemini,
f) Balneoterapi: Termomineral sular, peloidler ve gazlar gibi doğal tedavi unsurlarının banyo, içme ve inhalasyon (soluma) yöntemleri ile kür tarzında tedavi amaçlı kullanımını,
g) Klimaterapi (İklim Tedavisi): Hava sıcaklığı, nemi, rüzgar şiddeti ve hızı, güneş ışınımı ve benzeri iklimsel faktörlerin sistematik, dozlanmış, kür tarzında uygulanmasını,
h) Talassoterapi: Deniz iklimi ve unsurlarının kür tarzında uygulanmasını, (R.G 9.12.2004 / 25665 )
ı) Peloidoterapi: Doğal jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluşan organik ve/veya inorganik maddeler olan peloidlerin bir balneoterapi yöntemi olarak kullanılmasını,
i) Mineralli Sular: Doğal veya sondaj-galeri yoluyla yeryüzüne çıkarılan, litresinde en az 1 gram çözünmüş mineral içeren, bakteriyolojik ve kimyasal kirlenmeye uğramamış olan, fizyolojik ve tedavi edici etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış suları,
j) Termomineral Sular: Çıkış noktasında sıcaklığı 20°C ve üzerinde olan mineralli suları, (R.G 9.12.2004 / 25665 )

k) Termal Su: Çıkış noktasında sıcaklığı 20°C ve üzerinde olan suları , (R.G 9.12.2004 / 25665 )

l) Kaplıca Suları: Kaplıca tedavisinde kullanılan termal, mineralli ve termomineralli suları,
m) (R.G 9.12.2004 / 25665 ) kaldırılmıştır
n) Tesis İzni: Doğal tedavi unsuru için düzenlenen tıbbi rapora ve bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan projelerin Bakanlıkça onaylanmasını takiben verilen izni,
0) İşletme İzni: Tesis izni alındıktan sonra, Bakanlıkça bu Yönetmelikte istenilen diğer hususları tam olarak yerine getirmek suretyle tesis izni verilmesine esas olan projelere göre bütün tesisleri inşa ederek tamamladıktan sonra kurulacak sağlık amaçlı tesislere verilen izni, (R.G 9.12.2004 / 25665 )

p) Kaptaj: Termal suların doğal olarak veya mekanik yolla yeryüzüne çıkması esnasında yer altı ve yerüstü suları ile karışmamasını, kirlenmemesini, debi ve sıcaklıkları ile kimyasal bileşimlerinin değişmemesini sağlamak, sudaki gazların kaçmasını önlemek ve termal suları en iyi şekilde toplamak amacı ile özel teknikle yapılan toplama havuzu, kuyu galeri, sondaj kuyusu ve benzeri tesisleri ile bunların karışımından oluşan tesisleri,
r) (R.G 9.12.2004 / 25665 ) kaldırılmıştır
s) (R.G 9.12.2004 / 25665 ) kaldırılmıştır
ş) Kaynak Koruma Alanları: Termal suların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin, debi ve sıcaklıklarının çeşitli engellerle değişmesini önlemek ve her türlü kirlenmeye karşı korunması amacı ile termal kaynak, kuyu ve sondaj kuyusu çevresinde jeolojik, hidrojeolojik verilere göre belirlenen alanları,
t) Sertifika: Kaplıca tedavisi amaçlı olarak kişilere uygulayacakları tıbbi işlemlere ilişkin Bakanlıkça veya Bakanlık tarafından yetki verilen kuruluşlarca verilen eğitimi başarı ile tamamlayan tabipler adına düzenlenen belgeyi, (R.G 30.6.2003/25154)
u) Sertifikalı Tabip: 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a göre Türkiye’de mesleğini icra etme hak ve yetkisi bulunan ve bu maddenin (t) bendinde belirtilen sertifikaya sahip olan tabibi” (R.G 30.6.2003/25154)
ifade eder.

Sarot,Sarot Termal,Sarot Termal Vadi,Sarot Palace,Sarot Country,Sarot Termal Palace,Sarot Termal Country,Sarot Otel,Sarot Termal Park,Sarot Termal Otel,Bolu Termaller,Bolu Termal Tesisler,Termal Tesisler,Termal Oteller,Kaplıca,Kaplıcalar,Kaplıca Tesisleri,Kaplıca Otelleri,Sarot Kaplıcaları,sarottermal,sarottermalcountry,sarottermalpalace,thermal,resort,sarottermal,sarotcountry,

sarotpalace,sarottermalvadi,alternatif tatil,alternatif tatil yerleri,alternatif oteller,aile tesisleri,aile otelleri,ailecek gidilecek yerler,aileyle tatil,ailece tatil,aileye özel tatil yerleri,mutaassıp tatil,mutaassıp tatil yerleri,bolu tatil,İslami tatil,İslami tatil yerleri,lüks tatil,lüks oteller,sarot palas,sarot resimler,sarot termal fiyatlar,sarot termal kiralık devremülk,kiralık devremülk,devremülk satış firması,sarot termal ana bayi,sarot termal merkez ofis,sarot termal ulaşım,sarot palace ulaşım,sarot country ulaşım,sarot palace fiyatlar,sarot country fiyatlar,termal tedavi tesisleri,termal tedavi yerleri,kaplıca tedavisi,termal tedavi otelleri,kaplıca tedavi yerleri,bayanlara özel havuz,aileye özel havuz,bayanlar için havuz,sarot termal en uygun fiyatlar,devremülk tesisleri,termal devremülkler,sarot termal devremülkleri,Mudurnu devremülk,Mudurnu termal,babas kaplıcaları,babas termal,sarot termal evler,termal evler,villa devremülk,dublex devremülk

Türkiye jeotermal kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından Dünyada ilk yedi ülke arasında yer almakta olup, Avrupa’da birinci sıradadır. Ülkemizin termal suları, hem debi ve sıcaklıkları hem de çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa’daki termal sulardan daha üstün nitelikler taşımaktadır. Termal sularımız doğal çıkışlı ve bol su verimli, eriyik maden değeri yüksek, kükürt, radon ve tuz bakımından zengindir. Ülkemiz sıcaklıkları 20 ºC’nin üzerinde debileri ise 2–500 lt/sn arasında değişebilen 1500’den fazla kaynağa sahip bulunmaktadır.
Deniz kıyısında bulunan termal kaynaklar turizm çeşitliliği açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca dağcılık ve ormanlık bölgelerinde bulunan termal kaynaklar ise çevre ve doğa kullanımı dolayısıyla farklı çekici unsurlara sahiptir.
Termal turizmin sağladığı olanaklardan bazıları;
• 12 ay turizm yapma imkanı, • Tesislerde yüksek doluluk oranına ulaşılması,• Yüksek istihdam oluşturulması, • Diğer alternatif turizm türleri ile kolay entegrasyon oluşturarak bölgesel dengeli turizm gelişmesinin sağlanması, • Termal tesislerde insan sağlığını iyileştirici aktiviteler yanı sıra sağlıklı-zinde insan yaratma, eğlence ve dinlenme olanaklarının da bulunması, • Kür merkezi (tedavi) entegrasyonuna sahip tesislerin maliyetini çabuk geri ödeyen karlı ve rekabet gücüne sahip yatırımlar olmasıdır.
Ülkemizde 46 ilde 190 civarında kaplıca tesisi bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığından termal amacına yönelik olarak (Sağlık Bakanlığınca kür merkezi uygun görülen) turizm yatırım belgesi almış 10 tesisin yatak sayısı 2.461, turizm işletme belgesi almış 30 tesisin yatak sayısı ise 8.562’dir. Yaklaşık olarak 16.000 yatak kapasiteli 156 tesis ise yerel idare tarafından belgelendirilmiştir. Tedavi etkeninin belli dozda, seri halde, düzenli araliklarla, belli sürelerle tekrarlanarak verilmesi ile uygulanan tedavi yöntemidir.

Sarot Termal,Sarot Termal Vadi,Sarot Palace,Sarot Country,Sarot Termal Otel

Projelerimizi Günübirlik Ücretsiz Tanıtım Turumuza Katılıp Tanıyabilirsiniz

Yer Sahibi Olmak Ve Tura Katılmak İçin Arayabilirsiniz

0212 540 16 16 -0505 577 34 60

www.sarottermal1.com

Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comments

Anal
Threesome
Teen
Cosplay